Ceny promocyjne ważne w dniach 5.04 – 18.04.2024.
Ograniczony dostęp
Przeglądarka internetowa, z której korzystasz, posiada ograniczenia niepozwalające na pełne wykorzystanie możliwości aplikacji.

Możesz kontynuować lub skorzystać z którejś z zalecanych przez nas przeglądarek:

kontynuuj mimo to
Next
Last
Informacja o publikacji
Odpowiedzialność za publikację ponosi:
Tytuł publikacji:
Ceny promocyjne ważne w dniach 5.04 – 18.04.2024.
Język:
Polish

Liczba stron:
20
Liczba zawartych łączy:
108

Polityka prywatności
Używając narzędzia wizualizacji, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami użytkowania i polityką prywatności właściciela strony internetowej, poprzez którą uzyskał dostęp do publikacji oraz że akceptuje postanowienia w nich zawarte.
Format hybrydowy, w którym program przeglądania wyświetla dokumenty, dopasowuje rozmiar publikacji dostarczonej przez osobę za nią odpowiedzialną do rozmiaru ekranu, tak aby możliwe było korzystanie z funkcji zwiększających użyteczność dokumentu.
Innymi słowy, program przeglądania powiela treść publikacji, która jest własnością prawną osoby odpowiedzialnej za publikację.
Za wszelkie treści i łącza udostępniane poprzez narzędzie przeglądania odpowiedzialność ponosi wyłącznie właściciel strony internetowej lub osoba odpowiedzialna za publikację. Tylko i wyłącznie te osoby odpowiadają za treści i opinie przedstawiane w publikacji.
FUNKCJE WEB ANALYTICS, PLIKI COOKIE I KONTROLA SESJI
Program przeglądania korzysta z funkcji Web Analytics, za pomocą których możemy otrzymać pewne informacje techniczne, dotyczące np. protokołu internetowego, adresu IP, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, ustawień językowych oraz kraju pochodzenia, rozdzielczości ekranu, wersji oprogramowania, adresu strony internetowej, przez którą użytkownik łączy się z publikacją oraz linków, z których korzysta w trakcie korzystania z programu przeglądania.
Firma, która jest właścicielem programu przeglądania i która używa go dla własnych potrzeb, oświadcza, że oprogramowanie korzysta z plików cookie, aby zaoferować użytkownikom przystosowane do ich potrzeb, płynne i wygodne korzystanie z programu. Oświadczamy, że podczas korzystania z narzędzia wizualizacji, wyżej wymienione informacje techniczne są nam przekazywane w celu kontrolowania jakości usług. Dzięki temu mamy możliwość dopasowania wyświetlanego dokumentu do wymagań technicznych każdego użytkownika oraz okresowego wprowadzania poprawek.
Ponadto, program przeglądania gromadzi i przetwarza dane dostępu, takie jak: informacje o przeglądanych stronach, używanych opcjach i łączach.
Żadne z powyższych danych nie dotyczą danych osobowych ani nie pozwalają na ustalenie tożsamości użytkowników.
DANE DOTYCZĄCE ŚLADU EKOLOGICZNEGO
Program przeglądania zarządza danymi potrzebnymi do oszacowania śladu ekologicznego wytwarzanego przez ten program. System obsługuje dane na temat publikacji, aby określić i poświadczyć, jaką ilość papieru udało się oszczędzić oraz w jakim stopniu udało się zapobiec powiększeniu efektu cieplarnianego, nie drukując i nie rozprowadzając publikacji, aktualizując te dane o wydrukowane strony i kopie wykonane z poziomu programu przeglądania na życzenie użytkownika.
Przetwarzanie wyżej wymienionych danych w żaden sposób nie dotyczy danych osobowych ani nie pozwala na ustalenie tożsamości użytkowników oprócz przypadku rejestrowania się użytkownika w centralnym systemie CSR, co jest równoznaczne z upoważnieniem do przetwarzania konkretnych danych.
DANE STATYSTYCZNE PUBLIKACJI
Program przeglądania przetwarza również dane statystyczne publikacji w imieniu ich właścicieli, np. liczbę odwiedzających i użytkowników, w celu zebrania informacji użytecznych w kontekście zarządzania polityką wydawnictwa i komunikacji oraz aby ułatwić dostęp do istotnych danych technicznych i statystyk operacyjnych, dotyczących odwiedzających i użytkowników zakontraktowanych publikacji.
Hybrid Publication udostępnia właścicielom publikacji ogólne informacje, dane techniczne, dane statystyczne dotyczące odwiedzających, anonimowe formularze związane z publikacjami oraz czynności wykonywane podczas korzystania z publikacji. Jednakże wszystkie te dane ogólne oraz statystyki nie obejmują informacji osobistych, za wyjątkiem sytuacji, kiedy przed opublikowaniem publikacji zakontraktowana zostanie usługa zmieniająca niniejsze postanowienia lub jeśli takiego rodzaju usługi dostarczane są bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za publikację bez uczestnictwa administratora programu przeglądania w tym procesie.
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw, kontaktując się z osobą odpowiedzialną za publikację i kierując się zaleceniami zawartymi w polityce prywatności, znajdującej się na stronie internetowej, za pośrednictwem której otrzymał dostęp do publikacji.
Pomoc
Przeciągnij
Przewróć stronę w prawo lub lewo
ściśnij dwa palce
Powiększ lub pomniejsz stronę
przenieś
Po powiększeniu poruszaj się po stronie
kliknij raz
Pokaż/ukryj elementy sterujące na ekranie
dwukrotne kliknij
w obszarze łącza, aby je otworzyć. poza łączem, aby powiększyć lub pomniejszyć stronę
obróć
Wybierz orientację wyświetlania poziomą (2 strony) lub pionową (1 strona)
Sekcje
Szukaj w tekście
Wprowadź słowo, którego szukasz na wszystkich stronach publikacji i zatwierdź, klikając przycisk. Wyniki wyszukiwania pojawią się w postaci łączy. Dzięki temu, klikając wybrany wynik, przejdziesz na stronę zawierającą szukane słowo.

Ekologiczny ślad